CD_Outputstage_PCB_4_small.jpg
Discrete CD uitgangstrap
CD_Outputstage_PCB_4_small.jpg


In elke CD-speler is wel enige vorm van filtering aanwezig tussen de D/A-converter en de uitgangsbussen. Meestal bestaat dit uit een aktief 3e-orde laagdoorlaat filter dat is opgebouwd rond één of meerdere opamps, al dan niet gevolgd door een uitgangsbuffer. Bij Marantz worden hier vaak meerdere discreet opgebouwde HDAM circuits voor gebruikt. Bij elkaar vormt dit een complex geheel, waardoor het signaal een behoorlijke hoeveelheid componenten moet passeren voordat het bij de uitgangsbussen is aangekomen. Als de D/A-converter per kanaal twee symmetrische uitgangen heeft, dan kan met deze CD uitgangstrap het hele analoge gedeelte na de DAC in één keer worden opgewaardeerd. Het analoge filter, de opamps en evt. buffer kunnen allen door deze schakeling worden vervangen.

diff_amp_nl.gifDe schakeling bestaat uit een passief 3e-orde filter, gevolgd door een discreet opgebouwde uitgangstrap*. Deze is opgebouwd rond slechts vijf transistors: aan de ingang een verschilversterker met stroombron die de twee uitgangssignalen van de DAC sommeert, gevolgd door een single-ended buffer in klasse-A aan de uitgang. In de verschilversterker en de uitgangstrap kunnen zowel transistors als JFET's worden gebruikt. De hier gebruikte BC550C en 2SK170 zijn pin-compatible en passen zonder aanpassingen op de print. Beide versies zijn opgebouwd en beluisterd en klinken erg goed. Uiteraard hangt dit wel samen met de kwaliteit van de overige componenten. Stroombron T3/T4 dient met R9 op 2mA te worden ingesteld. Dit kan gecontroleerd worden door de spanning over R5 en R6 (4k7) te meten: deze is dan ongeveer 4,7V. De stroom door  uitgangstransistor T5 is 10mA, en afhankelijk van de spanning over R6. Door R11 (1k8) te wijzigen kan dit worden aangepast.

Het ontwerp is met name bedoelt voor DAC's die per kanaal twee symmetrische spanningsuitgangen hebben, zoals de SM5872B die in de CD63/67 serie wordt toegepast. Maar met wat aanpassingen kan het ook geschikt worden gemaakt voor DAC's met stroomuitgangen. In dat geval moet de uitgangsstroom eerst in een spanning worden omgezet voordat dit aan de ingang van het filter kan worden aangeboden (I/V-conversie). Bij de meeste converters moeten de uitgangen laagohmig worden afgesloten, om zo min mogelijk spanningszwaai aan de uitgang te veroorzaken. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is m.b.v. een laagohmige weerstand die tussen de uitgang en de nul wordt geschakeld. De zo verkregen spanning is meestal vrij laag, en in dat geval kan het beste de versterking van de verschilversterker worden verhoogd door de emitterweerstanden R7 en R8 te verlagen.

Printen van dit ontwerp zijn verkrijgbaar via deze website. Zie Ray's Audioshop pagina voor de details.

Werk in uitvoering...

CD_Outputstage_PCB.jpg  Onbestukte huisgemaakte print CD_Outputstage_PCB_1.jpg  Werk in uitvoering...
CD_Outputstage_PCB_2.jpg
  Black Gate FK's in de voeding en voor
  de uitgangscondensator een N-type
CD_Outputstage_PCB_3.jpg
  Passief filter met o.a. Holco/PRP
  weerstanden en polystyreen condensators
CD_Outputstage_PCB_4.jpg  Shuntregelaars geplaatst DOS_PCB_top.jpg  Componentenzijde van de print

DOS_PCB_bot.jpg  Soldeerzijde van de print

Ingebouwd in de SA8400

SA8400_Outputstage_1.jpg  Ingangs-zijde SA8400_Outputstage_2.jpg  Uitgangs-zijde

Ingebouwd in de SA-15S1 van Erik new.gif

808.jpg  De SA-15S1 speler 811.jpg  Erik's print
810a.jpg  Het HDAM circuit 813.jpg  Ingangs-zijde

815.jpg
  Print ingebouwd, hier nog zonder de
  spanningsregelaars

Schema en print-layout, versie 1.0


* dit ontwerp is gebaseerd op de SACD Enhancer door UltrAnalog

Naar bladzijde 2: **De CFP-tweak** >>